SRB Butiksservice
SRB Butiksservice

Vi gör det du inte gör!

Vi förenklar arbetet och gör så att våra kunder kan fokusera på det som de är bra på. Med vår erfarenhet hjälper vi dig alltid att hitta rätt väg, och erbjuder skräddarsydda lösningar beroende på behov, för små projekt såväl som stora. Leverantörer inom retail satsar ofta miljontals kronor på att marknadsföra sina varumärken. Därför är det extra viktigt att i sanningens ögonblick, när varumärket och kunden till slut möts, att det mötet sker på bästa sätt. Vi ser till så att mötet sker på det sätt som ger de bästa möjliga förutsättningarna för en bra försäljning och en positiv upplevelse av varumärket.

Merchandising
Kontroll
Rekrytering
Demo
Telesälj
Mervärden

Öka din försäljning med merchandising

Hyllan är central i nästan all butiksförsäljning, vilket gör dess ordning och utseende otroligt viktigt. SRB Butiksservice erbjuder tjänster för varje aspekt av varornas liv i hyllan, från placering till försäljning, utifrån det specifika uppdragets syfte och mål. Dessutom erbjuder vi externa säljplatser som fyller en viktig funktion för att öka volymförsäljning vid kampanjer, hitta nya konsumenter och skapa medvetenhet kring varumärke och produkt.

SRB Butiksservice
SRB Butiksservice