Projektbeskrivning

Unilever

Unilever sökte en svensk partner för shopscores utifrån koncernkrav gällande system, pris och geografisk täckning.

Uppdrag och lösning

SRB genomför med utvalda Unilever-merchandisers shopscores för dagligvaruhandeln och servicehandeln med rapportering av data och bilder enligt europeiska krav.