Projektbeskrivning

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Consumer har varit kategoridrivande sedan det öppnades upp för receptfria produkter (OTC) i dagligvaruhandeln. Som kategoriledare behöver de säkerställa tillgänglighet, planogramsefterlevnad, säsongsprodukter samt nyhetslanseringar av OTC-produkter på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt i butikerna (OTC-skåp, open sales-lösningar och förbutiksexponering).

Uppdrag och lösning

SRB har under flera år hjälpt J & J med olika tjänster för att säkerställa rätt inredning, produkter och utseende i butik för OTC. Alltifrån utrullning, skåp, säkerställande av planogram och inredning, kampanjer, implementering, säsongsprodukter samt store-checks. Efter varje projekt levererar SRB en sammanställning med butiksspecifik data samt bilder via vår kundportal för vidare analys och framtida beslutsunderlag.