Projektbeskrivning

Garant

Axfood är ledande i branschen för egna märkesvaror (EMV) och deras största varumärke Garant finns inom de flesta varukategorier i kedjans butiker idag. EMV har samma krav på sig som märkesleverantörerna och kampanjer är en viktig del av att säkra försäljning och skapa kännedom hos konsument. Garants kampanjer behövde säkras med POS-material i butik med nationellt samordnat utförande, både på enstaka dagar och över längre perioder.

Uppdrag och lösning

SRB säkerställer POS-material i butik för Garantkampanjer på kedjans alla profiler. Med vår sammanställning efter varje projekt får kunden information om genomförandegrad, uppsatt material per butik samt bilder.