Projektbeskrivning

Cloetta

Cloetta, en av Sveriges största konfektyrproducenter, introducerade 2015 ett eget lösviktskoncept för godis och natursnacks genom Coop. De behövde en partner med stor kunskap och erfarenhet om lösviktshantering samt rikstäckning, tydlig uppföljning och struktur.

Uppdrag och lösning

SRB genomförde med extremt ansträngd tidplan utrullning i närmare 700 butiker. Vi hanterar den löpande driften i butik för båda koncepten med påfyllnad, ordertagning, revideringar, reservdelshantering och kampanjer. I samarbetet ingår även uppföljning av nyckeltal för servicegrad ner på butiksnivå.