Projektbeskrivning

Axfood

Axfood driver egna koncept inom lösvikt för konfektyr och natursnacks, Smått & Gott och Pick & Mix. Sedan starten har de varit i behov av en partner med nationell täckning samt kunskap om och erfarenhet av att hantera lösviktskoncept och dess specifika utmaningar, såsom planogramsrevideringar, säsongsvariationer, ombyggnationer och kampanjer.

Uppdrag och lösning

SRB levererar en tjänst som motsvarar kundens krav på struktur och kontroll i både utförande och uppföljning. Andra viktiga kriterier vid valet av partner för merchandising var flexibilitet och snabbhet vid förändringar av kedjans butiker (Hemköp, Willy:s och Willy:s Hemma). I samarbetet ingår löpande uppföljning av nyckeltal direkt förknippade med servicenivån per butik. Detta ger Axfood möjlighet att göra kontinuerliga justeringar för att hela tiden ha rätt kalkyl och lönsamhet ända ner på butiksnivå.